Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Π.Κ. Σταυρού: Εκπαιδευτική παρουσίαση με θέμα Λειτουργία του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης - Επιπτώσεις στην υγεία του καπνού από την εισπνοή του καπνού.


Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε  εκπαιδευτική παρουσίαση από Ιατρό του Πυρ/κού Σώματος Επγό ΥΙ Τσαβδαρίδη Ιωάννη με θέμα: ΄΄ Λειτουργία του Κεντρικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης - Επιπτώσεις στην υγεία των Πυροσβεστών από την εισπνοή καπνού΄΄ την οποία παρακολούθησε το σύνολο του Πυροσβεστικού προσωπικού του Π.Κ. Σταυρού. Στο τέλος υπήρξε συζήτηση σε σχετικά με την παρουσίαση θέματα και προτάσεις που αφορούν την καλύτερη λειτουργία της Υπηρεσίας. Η εκπαιδευτική παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στην νέα αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βόλβης στον Σταυρό.