Πέμπτη, 31 Αυγούστου 2017

Δασικές Πυρκαγιές … μικρές αλήθειες για μια επώδυνη καταστροφή.
Δασικές Πυρκαγιές … μικρές αλήθειες  για μια επώδυνη καταστροφή.

Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μια σκληρή πραγματικότητα για όλα τα μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα
Η πορεία των μεσογειακών δασών στο πέρασμα των χρόνων είναι απόλυτα συνδεδεμένη με  τις δασικές πυρκαγιές που συνήθως είναι καταστροφικές αν και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να θεωρηθούν ακόμη και ως ‘’ευεργετικές ‘’ μια αποτελούν μέθοδο φυσικής αναγέννησης του δάσους.
Η δασοπονική επιστήμη τις θεωρεί μέρος της διαχείρισης των δασών. Με κατάλληλους χειρισμούς θα προσπαθήσει από την καταστροφή να βάλει τις βάσεις για τη δημιουργία ενός ζωντανού και υγιούς δάσους.