Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2013

Ανδρέας Μανουσάκης. Ενημέρωση για το ασφαλιστικό.


                                                                           Μανουσάκης Ανδρέας    
                                                                      Μέλος Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ.
                                                               
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Ο Ν. 3863/2010 και ο Ν. 3865/2010, που ψηφίστηκαν το καλοκαίρι του 2010,καθιερώνει πλέον για τους ένστολους ένα νέο σύστημα υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση έως και 40% των συντάξιμων αποδοχών,για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 01-01-2015 και μετά.
     Συγκεκριμένα πλέον καθιερώνεται η ΒΑΣΙΚΗ και η ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ σύνταξη.
Η Βασική για την οποία το ποσό της έχει ορισθεί στη καλύτερη περίπτωση στα 360Εμεικτά και η Αναλογική η οποία προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών που θα λάβει ο υπάλληλος σε όλη την υπηρεσιακή του κατάσταση. Για να αντιληφθούμε την πραγματική διαφορά αξίζει απλά να συγκρίνουμε ότι όσοι θεμελίωσαν έως31-12-2007, θα πάρουν σύνταξη με το 80% του τελευταίου τους μισθού, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος που παίρνουμε στη σταδιοδρομία μας, ενώ εμείς που θεμελιώνουμε μετά το 2015 θα πάρουμε περίπου το μέσο όρο όλων των μισθών μας.
Επιπροσθέτως, λόγω του μεσοπρόθεσμου και των εφαρμοστικών διατάξεων, οι αποδοχές μας έχουν υποστεί ήδη σοβαρές περικοπές και αυτό έχει ως αποτέλεσμα το δικό μας ποσοστό(όσι θεμελιώνουν μετά το 2015) αναπλήρωσης να καταλήγει περίπου στο 49%.
Αποτέλεσμα των ανωτέρων Νόμων, είναι να έχουμε πλέον τη δημιουργία 4 ταχυτήτων ασφαλισμένων και αντίστοιχων τρόπων υπολογισμού των συντάξιμων αποδοχών.

Ας εξετάσουμε τους τρόπους υπολογισμού :
1.-‘Οσοι θεμελίωσαν έως 31-12-2007.
Όσοι συνάδελφοι υπάγονται σε αυτή την κατηγορία παίρνουν σύνταξη με συντελεστή αναπλήρωσης το 80% του τελευταίου μισθού τους.
2.- Όσοι θεμελίωσαν έως 01-01-2008
Σε αυτήν την κατηγορία έχουμε την επιπλέον κατηγοριοποίηση της σύνταξης η οποία λογίζεται ως εξής.
Α) Τμήμα της σύνταξης υπολογίζεται έως 31-12-2007 όπως δηλαδή στη κατηγορία 1
Β) Από 01-01-2008 και έπειτα υπολογίζεται ο Μ.Ο. των αποδοχών της τελευταίας 5ετίας με παράλληλη μείωση του συντελεστή 1% για κάθε έτος δλδ εάν έπαιρνε το 80% εως            31-12-2007 το 2008 θα πάρει το 79%, το 2009 θα πάρει το 78% κ.ο.κ. μέχρι το 2017 που διαμορφώνεται στο 70% του μέσου όρου της τελευταίας 5ετίας (Νόμοι Ρέππα και Σιούφα)
Γ) ‘Όσοι μείνουν πάνω από τα 35έτη θα έχουν 2,5% συντελεστή αναπλήρωσης για κάθε έτος και από τα 37 έτη εώς τα 40 θα έχουν 3,5% για κάθε έτος.
Το άθροισμα των Α,Β,Γ περιπτώσεων θα είναι η μηνιαία συνολική σύνταξη για όσους θεμελίωσαν έως 01-01-2008.    

3.- Όσοι θεμελίωσαν από 01-01-2011 έως και 31-12-2014.
Α) Για τα πριν την 1-1-2013 συντάξιμα χρόνια, εφαρμόζονται οι παραπάνω περιπτώσεις(Β,Γ).

        Β) Σε ετήσια βάση το ποσοστό αναπληρώσεως της συντάξεως από 1-1-2013 και μετά περιορίζεται στο 2% για κάθε συντάξιμο έτος που συμπληρώνεται από την ανωτέρω ημερομηνία.

        4.-Όσοι θεμελιώνουν από 01-01-2015 και μετά.

Σε αυτή την κατηγορία έχουμε την πρόσθεση 3 περιπτώσεων ώστε να έχουμε το σύνολο των συντάξιμων αποδοχών.
Α) Τμήμα της σύνταξης υπολογίζεται όπως στη κατηγορία 1.( δλδ 80% του τελευταίου μισθού εως 31-12-2007)
Β) Τμήμα της σύνταξης υπολογίζεται από 01-01-2008 έως 31-12-2010, όπως στη περίπτωση 2 Β (Μ.Ο. τελευταίας 5ετίας με μείωση συντελεστή για κάθε έτος)
Γ) Το υπόλοιπο, δλδ από 01-01-2011 υπολογίζεται ως εξής: μέσος όρος αποδοχών από 01-01-2011 και μετά ο οποίος αναπροσαρμόζεται με τον δείκτη Τιμών καταναλωτή και συντελεστή αναπλήρωσης αντίστοιχο με το συντάξιμο έτος που φθάνει στο 49% ( άρθρο 3 Ν. 3863/2010)
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Με τον Ν. 3865/2010 παρόλο τις δυσμενείς επιπτώσεις για το συνταξιοδοτικό μας, αξίζει να τονίσουμε ότι ΔΕΝ ΘΙΓΕΤΑΙ η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού μας δικαιώματος,        (παρ.1 αρθρ.26 Κώδικας Πολιτικών – Στρατιωτικών συντάξεων) και παραμένει το όριο των 25 ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όποτε και εάν συμπληρώσουν αυτά τα έτη, παλιοί και νέοι ασφαλισμένοι.
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ λογίζεται ο στρατός, η σχολή και ο χρόνος άσκησης των υπηρεσιακών καθηκόντων. Επίσης η κανονική-εκπαιδευτική-αναρρωτική άδεια, ο χρόνος διαθεσιμότητας(εάν δεν υπάρχει αξιόποινη πράξη ώστε να διώξουν τον υπάλληλο ή μετάθεση ή αργία με απόλυση-αργία με πρόσκαιρη παύση όταν αυτή δεν υπερβαίνει τους 6 μήνες
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ.
Η υπ.αριθμ. 80101/1/78 εγκ. Του Υπουργείου μας προβλέπει ότι συνυπολογίζονται αθροιστικά
1.

Ο χρόνος σπουδών για όσους θεμελίωσαν από 01-01-2011 με την αντίστοιχη καταβολή εισφοράς.
2.

Η μάχιμη 5ετία η οποία εξαγοράζεται (περίπου 2.392,20Ευρώ / 46Ε ανά μήνα ).
3.

Η διαδοχική ασφάλιση (αλλά το ποσό που δικαιούται θα το πάρει όταν συμπληρώσει το όριο ηλικίας που προβλέπει ο αντίστοιχος ασφαλιστικός π.χ. ΙΚΑ 67ο έτος ηλικίας.
4.

Η πραγματική υπηρεσία.
5.

Όσοι προσλήφθηκαν έως 31-12-1995 μπορούν να εξαγοράσουν εως και 3 έτη.
6.

Στρατός (εξαγοράσιμος από 01-01-2015 με μείωση 50% με άπαξ καταβολή).
Επίσης με απόφαση του δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-559/07) και σύμφωνα με τον Ν.3865/2010 αρθρ.6 παρ.1 εξομοιώνονται από 01-01-2011, άνδρες και γυναίκες που έχουν 3 παιδιά ως προς την συνταξιοδότηση τους για τους οποίους ισχύουν ειδικοί πίνακες.
Σε κανέναν δεν πρέπει να διαφεύγει ο όρος του Μνημονίου 1, περί αύξηση ορίων ηλικίας, σύμφωνα με την αύξηση του προσδόκιμου ζωής που θα αποφασίζεται από 1 επιτροπή σοφών, όπως έχει ονομασθεί και ισχύει ήδη σε άλλα Ευρωπαικά κράτη. 
                                                                         
                                                                           Μανουσάκης Ανδρέας    
                                                                      Μέλος Δ.Σ. Ε.Υ.Π.Σ.Π.Κ.Μ.

22 χρόνια είμαστε μαζί. Σειρά του '91.
Σειρά του ‘91:   22 χρόνια είμαστε μαζί. 
  
28Φεβρουαρίου 1991.Απογευματινές ώρες. Περνάω την πύλη των εγκαταστάσεων του ΠΙΚΠΑ στην Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Ακόμη κάποιοι συνάδελφοι εργαζόταν για να προετοιμάσουν τον χώρο ώστε να λειτουργήσει ως παράρτημα Πυροσβεστικής Σχολής. Άγνωστο μέρος, άγνωστοι άνθρωποι, στολές, άγνωστα μέχρι τότε σε εμένα διακριτικά. Ρωτάω κάποιον που είναι το ‘’Διοικητήριο’’ και  ανεβαίνω τα σκαλιά του 1ου ορόφου.  χτυπάω την πόρτα σε ένα γραφείο όπου έγραφε ‘’Γραμματεία’’. Με υποδέχτηκε με το χαρακτηριστικό του χαμόγελο Υποπυραγός τότε, στην συνέχεια Διμοιρίτης μου Μητρέντζης.  Με καλωσορίζει και αφού διεκπεραιώνει τα διαδικαστικά σχετικά με την παρουσίασή μου ως Δόκιμου Πυροσβέστη στην Σχολή Πυροσβεστών,  με ρωτάει χαμογελώντας επίσης: Ρε φίλε, ξέρεις που ήρθες; Ρώτησες; Ξέρεις τι είναι Πυροσβέστης; Τότε γνωρίζω για πρώτη φορά τον Υποδιοικητή του Παραρτήματος της Σχολής Πυραγό  Μουρβάκη  και τον μετέπειτα για πολλά χρόνια Διοικητή μου στον 2ο Π.Σ. Θεσσαλονίκης έναν Πυροσβέστη που θα επηρεάσει όλες μου τις μετέπειτα στιγμές στο Πυροσβεστικό Σώμα με τις γνώσεις του την μεταδοτικότητά του, τον ιδιαίτερο χαρακτήρα και την απόλυτη αγάπη για το Πυροσβεστικό Σώμα. Αυστηρός, με αυστηρό και έντονα ηγετικό τρόπο ομιλίας.  Άστον και θα μάθει...  Οι επόμενες ημέρες  κυλάνε παράξενα. Ουρές, μέτρα για στολή,καταστάσεις, πρόγραμμα εκπαίδευσης, νέοι άνθρωποι στην ζωή μας, ο Διοικητής Παντελάκος Εκπαιδευτές, ο Στέλιος Αμπαράς, Κώστας Καραπατάκης, Μιχαηλτσλής, Βασίλης Χατζηιωαννίδης, Νίκος Κορομηλάς ή Δάσκαλος, ο Γιάννης ο Κέντσας στα Μαγειρεία,  ο Αρχιοδηγός Γρίβας Δημήτρης, οι πρώτοι δόκιμοι που γνωρίζω, Νίκος Αθάνατος,Θωμάς Ανυφαντής, Στάθης Ανθόπουλος, Γιώργος Γιαννούλης, Σίμος Αποστόλου, Γιάννης Βεροπλίδης, Κώστας Γαργάλας, Χρήστος Ανδρονιάδης, Κώστας Δαδούδης, Άρης Μαυρόπουλος, Τάσος Αυγερινίδης, Μπάμπης Γιαγτζόγλου, Στέργιος Στεργιανάς, Γιάννης Λουλούδης, Γιάννης Στεργιούλας, Γιώργος Μπουγιουκλής Αλμπάντης Χαράλαμπος, Αντίγονος, Γιάκατης Αλέκος, Αποστολίδης Μ¨αριος, Γιώργος Αχτίδας άλλοι που ας με συγχωρήσουν αν τους ξέχασα, που περάσαμε μαζί τις πρώτες μας ημέρες στην Πυροσβεστική.  

Διμοιρία επιδείξεων με επικεφαλής τον Γιάννη Λεμονίδη.
 Σταθμός στην Πυροσβεστική μου ζωή, η δεύτερη ημέρα στην σχολή όπου όλοι με πολιτικά ακόμη, περιμέναμε να τελειώσουν οι εγγραφές. Μου προκάλεσε εντύπωση κάποιος θηριώδης άντρας με μουστάκι που όπως έμαθα ήταν παλιός συνάδελφος και αθλητής της άρσης βαρών. Είχε μαζέψει γύρω του μια ομάδα δόκιμων  και τους μιλούσε για την Πυροσβεστική. Φορούσε και αυτός πολιτικά ακόμη. Μπήκα αμέσως κι εγώ στην παρέα. Τον άκουγα να μας λέει για το πόσο υπερήφανος ήταν που ήταν Πυροσβέστης. Μας ενημέρωνε πως σε αυτή την οικογένεια θα ζήσουμε μεγάλες στιγμές, θα χορτάσουμε συναισθήματα. Δεν μιλούσε  για οικονομικά, ούτε για συνδικαλιστικές άδειες, ούτε για πολιτικά κόμματα. Εντυπωσιακό.
Πρόσεξα πως κάποιοι  που είχαν προλάβει να τον γνωρίσουν καλύτερα, τον αποκαλούσαν ‘’Γιάννη’’ .  Με το μικρό του. Τότε έμαθα πως τον σεβασμό τον κερδίζεις, δεν τον απαιτείς.  Αυτός ο Γιάννης είχε κερδίσει αμέσως τον σεβασμό όλων μας και την προσοχή μας. Τον ακούγαμε με ανοιχτό το στόμα να μας μιλάει για το τι είναι ακριβώς ο Πυροσβέστης. Επάγγελμα; Τρόπος ζωής; Καθήκον;Υποχρέωση; απλά δουλειά;Τις απαντήσεις μας είπε θα τις βρούμε μπροστά μας.  Πέρασαν από τότε 22 ολόκληρα χρόνια, η μισή μου ζωή. Δεν άργησα να βρω την απάντηση στις ερωτήσεις του Εκπαιδευτή μας που την επόμενη ημέρα που τον είδα με στολή έμαθα πως τον λένε Γιάννη Λεμονίδη. Ήμουν από τους πρώτους που δήλωσα συμμετοχή στην ομάδα του που θα ήταν αυτή που θα έκανε εκπαιδεύσεις και θα ήταν η ομάδα επιδείξεων. Ήθελα να ζήσω την κάθε στιγμή από την καινούρια μου ζωή. Μετά από 22 χρόνια, δεν μετάνιωσα στιγμή. 

 Αν θα μου δινόταν η ευκαιρία να επιλέξω, το σίγουρο είναι πως θα έκανα την ίδια επιλογή.  Θα επέλεγα ακριβώς την ίδια διαδρομή.Μέσα από καπνούς, μέσα από ματωμένα ρούχα, μέσα από στιγμές αγωνίας.
Στην διαδρομή αυτή δυστυχώς χάσαμε κάποια αδέλφια μας. Χάσαμε το 1996 τον εκπαιδευτή μας, τον μεγάλο μας αδελφό, τον εμπνευστή μας, τον φίλο μας, Γιάννη Λεμονίδη. Θα είναι πάντα ζωντανός, θα ζε ιμέσα στους Σταθμούς της Θεσσαλονίκης με το χαμόγελό του και την ψυχική και σωματική του δύναμη.

Πυρονόμος Μιχάλης Ζησόπουλος
Ο κατάλογος όμως δεν σταματάει δυστυχώς,χάσαμε και τον Μιχάλη Ζησόπουλο. Έντονη προσωπικότητα, δυνατή, όσο και ο ίδιος. Η φωνή του χαρακτηριστική στην αίθουσα  εκπαίδευσης,μας εκπροσωπούσε όλους .

 Η προσφορά του στον 2ο ΠΣΘ και στην κοινωνία  ανυπολόγιστη. 
Δεν ξεχνάμε την σειρά μας, τον φίλο και αδελφό μας Παναγιώτη Κετικίδη που τόσο άδικα και τόσο νέος έφυγε από κοντά μας. 

Αφιερωμένο στις σειρές μας που δεν είναι κοντά μας. Αφιερωμένο στις οικογένειές τους που έχουν και θα έχουν για πάντα τα σημάδια της Πυροσβεστικής επάνω τους. 


ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΞΗ "ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ" της ΠΟΕΥΠΣ


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων
Πυροσβεστικού Σώματος
Ημερομηνία : 25/02/2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,
Μετά την ψήφιση του Ν.4093/2012 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3)ξεκίνησε ένας νέος γύρος περικοπών στο μισθολόγιο
μας, αρχής γενομένης με τη μισθοδοσία του μηνός Ιανουαρίου 2013, με αναδρομική ισχύ από του Αύγουστο
2012. Ταυτόχρονα όμως έγινε άρση του παγώματος των μισθολογικών προαγωγών και του χρονοεπιδόματος, όπως είχαμε προαναγγείλει τότε . Δυστυχώς όμως οι περικοπές συνεχίζονται , σύμφωνα με το Μνημόνιο 3, και για το έτος 2014, στο οποίο προβλέπονται περικοπές της τάξεως των 88,2 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίες θα επέλθουν μέσω του νέου μισθολογίου με ταυτόχρονη κατάργηση των μισθολογικών προαγωγών που πρακτικά σημαίνει σύνδεση του Διοικητικού με τον μισθολογικό βαθμό. Επιπλέον προβλέπεται και μείωση των συντάξεων των ενστόλων , λόγω νέου μισθολογίου, κατά 161,8 εκατομμύρια ευρώ και αθροιστικά έως το έτος 2016 στο ποσό των 172,8 εκατομμυρίων ευρώ λόγω κατάργησης και των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών. Συνεπώς σύμφωνα με τα παραπάνω το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα διαμορφωθεί ένα νέο μισθολόγιο των ενστόλων από όπου και θα προέλθουν οι περικοπές που προβλέπονται από το Μνημόνιο 3 , ύστερα και από την επικαιροποίηση αυτού με Νόμο (έτη 2013-2016). Παράλληλα κατά το επόμενο έτος σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας θα εφαρμοσθεί και ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ (μεταξύ των οποίων και για το ΤΕΑΠΑΣΑ) που θα επιφέρει σημαντική μείωση. Συγκεκριμένα :

Α. ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟ:

Η πρόταση της παράταξής μας σχετικά με το Μισθολόγιο , όπως έχει εκφραστεί δια του επικεφαλής μας
σε όλα τα επίπεδα , είναι ότι το νέο μισθολόγιο θα πρέπει να είναι απόλυτα συνδεδεμένο με ένα ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΟ ,
το οποίο όμως το Πυροσβεστικό Σώμα δε διαθέτει . Άρα η πρόταση της παράταξής μας είναι για ένα
Μισθολόγιο – Βαθμολόγιο, το οποίο θα βρίσκεται σε συνάρτηση με τα έτη Υπηρεσίας αλλά και με την
ιδιαιτερότητα , φύση και συνθήκες εργασίας του επαγγέλματος μας , ελαχιστοποιώντας τα περιθώρια για
περαιτέρω απώλειες του εισοδήματός μας, τα οποία άλλωστε έχουν πάψει να υπάρχουν προ πολλού, αλλά παράλληλα θα δίνει δυνατότητες οικονομικής βελτίωσης στη συνέχεια, λόγω της εξέλιξης, ιδιαίτερα δε στους
χαμηλόβαθμους.

Β. ΤΕΑΠΑΣΑ:

Όσον αφορά την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος (ΤΕΑΠΑΣΑ), από το έτος
2014 και μετά, είμαστε κάθετα αντίθετοι με κάθε τέτοιου είδους εξέλιξη και ως παράταξη, δια του επικεφαλής μας , επιμένουμε σε δύο βασικές διαδικασίες που πρέπει να γίνουν άμεσα προκειμένου να αποφύγουμε την σημαντική μείωση, ως κάτωθι :
Α) Να περάσει η εποπτεία του ΤΕΑΠΑΣΑ στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
από το Υπουργείο Εργασίας που βρίσκεται σήμερα. Σημειωτέον ότι αυτό ισχύει στις Ένοπλες Δυνάμεις .
Β) Έχουμε ήδη προτείνει ως παράταξη δέσμη μέτρων στην συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΠΟΕΥΠΣ σε αυτό
το μεγάλο ζήτημα . Τα μέτρα αυτά από πλευράς μας αφενός διασφαλίζουν τα εφάπαξ βοηθήματα που είναι σε εκκρεμότητα αλλά παράλληλα εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του Ταμείου για τα εφάπαξ βοηθήματα που θα χρειαστεί να αποδοθούν τα αμέσως επόμενα έτη χωρίς, σε καμία περίπτωση, να χρειάζεται ο νέος τρόπος υπολογισμού του Υπουργείου Εργασίας αλλά ούτε καν αύξηση των ετών Υπηρεσίας ή αύξηση εισφορών .
Η παραπάνω πρόταση αφού εμπλουτίστηκε και από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. υπερψηφίστηκε από την
ΠΟΕΥΠΣ και στη συνέχεια από το Δ.Σ. του ΤΕΑΠΑΣΑ, την 15/01/2013, και έχει αποσταλεί ως προτεινόμενο σχέδιο Νομοθετικής Ρύθμισης προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να υπάρξει εξαίρεση από νέο τρόπο υπολογισμού. Η παράταξή μας προσπαθεί να αποτρέψει με συνεχόμενο αγώνα και παρεμβάσεις σε όλα τα επίπεδα το νέο τρόπο υπολογισμού που αναφέρεται στην Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Εργασίας .

Γ. ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ :

Παράλληλα με τα ανωτέρω ζητήματα που βρίσκονται σε εξέλιξη ήδη έχει αναρτηθεί μέσω Διαδικτύου ,
από 05/02/2013 , το σχέδιο Νόμου για την «Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη-Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις». Αυτή η πρόταση εκ μέρους της Πολιτείας δεν ανταποκρίνεται σε καμία περίπτωση στα σημερινά δεδομένα της εποχής που διανύουμε. Είναι μια πρόταση που ως αποκλειστικό μέλημά της έχει την μείωση του οικονομικού κόστους ενώ θα έπρεπε ως κύριο γνώμονα να έχει την Ασφάλεια της Κοινωνίας και την Πυρασφάλεια του Κράτους για να συμβάλλει στη δημιουργία στερεών βάσεων προκειμένου να προέλθει Ανάπτυξη .
Η παράταξή μας έχει διαμορφώσει πρόταση για την Αναδιοργάνωση του Π.Σ., η οποία αποτυπώθηκε με
επίσημο τρόπο στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΥΠΣ και αφού υπερψηφίστηκε κατατέθηκε στον Αρχηγό του Π.Σ. αλλά και στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη. Επίσης ως παράταξη αναλάβαμε μια σειρά πρωτοβουλιών για να αποφύγουμε σε πρώτη φάση το ενδεχόμενο κλεισίματος και κατάργησης Υπηρεσιών ανά την Επικράτεια, χωρίς ωστόσο να έχουμε εφησυχάσει . Επιμένουμε ως παράταξη ότι το Πυροσβεστικό Σώμα θα πρέπει να παραμείνει Ανεξάρτητο , Αδιαίρετο και Αυτόνομο με περαιτέρω ενίσχυση σε μόνιμο προσωπικό και περαιτέρω αύξηση της οργανικής του δύναμης .

Επιπλέον προτείνουμε την Αναβάθμιση της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και τον εκσυγχρονισμό του
κανονισμού λειτουργίας της καθώς και του Κ.Ε.Υ.Π.Σ ,

Επιστολή στους κ. Υπουργούς για ανάληψη πρωτοβουλιών αναχαίτισης των περικοπών στους ένστολους.Αρ. Πρωτ. : 605/13/39 // 19-02-2013

Προς: 1) Υπουργό Οικονομικών Ι. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
         2) Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Χ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ
         3) Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας Πολίτη Ν. ΔΕΝΔΙΑ
         4) Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Κ. ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ
Κοιν.: 1) Πολιτικά Κόμματα
         2) Αρχηγό ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγο Ν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΟΠΟΥΛΟ
         3) Αρχηγό Λ.Σ. Αντιναύαρχο Δ. ΜΠΑΝΤΙΑ
         4) Αρχηγό Π.Σ. Αντιστράτηγο Σ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟ
         5) Πρωτοβάθμιες Οργανώσεις

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,
Σύμφωνα με ανεπίσημη μετάφραση από το αγγλικό κείμενο του «Μνημονίου συνεννόησης στις συγκεκριμένες υποθέσεις οικονομικής πολιτικής», που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας και συγκεκριμένα στο άρθρο 10.6 με τίτλο: «Πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα για το 2012 και Μεσοπρόθεσμη Δημοσιονομική Στρατηγική για 2013 – 2016», μεταξύ των άλλων αποτυπώνονται:
«….. κατάργηση αυτόματων προαγωγών στις ένοπλες δυνάμεις έως το 2014 με ετήσια απόδοση τουλάχιστον 88 εκατομμύρια ευρώ καθαρά από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές ….».
«….. μειώσεις συντάξεων Στρατιωτικών και Αστυνόμων λόγω της κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών ….»
Εξάλλου, με το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή την 7-2-2013, και ήδη συζητείται στη Βουλή, με τίτλο: «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», επιβεβαιώνονται οι παραπάνω σχεδιασμοί όσον αφορά την νέα μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους των Οργανισμών των ένστολων καθώς μεταξύ των άλλων προβλέπονται μειώσεις στο κατ’ ευφημισμό «ειδικό μισθολόγιο των ένστολων», για το έτος 2013 της τάξης των 78 εκατομμυρίων ευρώ και νέο μισθολόγιο για ένστολους για το έτος 2014 με νέες μειώσεις της τάξης των 88,2 εκατομμυρίων ευρώ.
Παράλληλα, θα πρέπει ακόμα να επισημάνουμε την συνεχή φημολογία σε πλήθος ηλεκτρονικών και έντυπων μέσων «περί μισθολογίου που θα συνδέει την αμοιβή με τον κατεχόμενο βαθμό» που παραμένει ακόμα και μέχρι σήμερα, εκ μέρους σας ασχολίαστη.
Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,
Την τελευταία τετραετία της «οικονομικής εξυγίανσης και δημοσιοοικονομικής προσαρμογής», οι Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες είδαν το ετήσιο εισόδημα τους να μειώνεται κατά μέσο όρο 35%, μέσω των αλλεπάλληλων μειώσεων του επιδοματικού «ειδικού μισθολογίου τους», που αγνοεί επιδεικτικά τις ιδιαίτερες συνθήκες, χωρίς να έχει αναγνωρίσει τον κίνδυνο της εργασίας τους, δεν αμείβει τις ατέλειωτες ώρες υπερωριακής εργασίας τους και χωρίς μάλιστα να υπάρξει καμία υπόνοια πλημμελούς εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τους οδήγησε αργά, αλλά σταθερά σε αδιέξοδο και σε πλήρη αδυναμία αξιοπρεπούς διαβίωσης. Σε σχέση με το έτος 2009 έχουν γίνει περικοπές – μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους (ανάλογα με το ύψος του μισθού και την προϋπηρεσία):
- στους βασικούς μισθούς έως και 20% (από 8 ευρώ έως και 464 ευρώ), με αντίστοιχη μείωση και στο επίδομα χρόνου υπηρεσίας,
- από 7% έως 48% στα διάφορα επιδόματα (από 7 ευρώ έως και 237 ευρώ), χωρίς μάλιστα να εξαιρείται και το λεγόμενο «κινδύνου εργασίας» (ειδικών συνθηκών -10%),
- κατά 45% τον μήνα στο σύνολο της αμοιβής των Αστυνομικών για την νυκτερινή εργασία που προήλθε τόσο από την μείωση της ωριαίας αποζημίωσης (από 2,93 ευρώ σε 2,60 ευρώ) όσο και από την μείωση του ανώτατου μηνιαίου ορίου ωρών απασχόλησης (από 64 ώρες σε 40 ώρες τον μήνα),
- από την κατάργηση του επιδόματος γάμου και την παροχή οικογενειακού επιδόματος μόνο για όσους έγγαμους διαθέτουν ανήλικα παιδιά στα πλαίσια του ενιαίου μισθολογίου του δημόσιου τομέα,
- από την κατάργηση των δώρων και επιδόματος αδείας.
Έτσι σήμερα το χαμηλόβαθμο προσωπικό αμείβεται τον μήνα με αποδοχές κατά μ.ο. 654,26 € και οι κατώτεροι – ανώτεροι Αξιωματικοί αμείβονται κατά μ.ο. με 967,42 €.
Ιδιαίτερη μνεία οφείλουμε να κάνουμε στην φημολογία περί κατάργησης των αυτόματων μισθολογικών προαγωγών, μοναδικού τρόπου σήμερα αύξησης του μηνιαίου εισοδήματος, έστω και πενιχρού, κυρίως για το χαμηλόβαθμό προσωπικό που παραμένει καθηλωμένο βαθμολογικά και χρειάζεται 18 χρόνια προκειμένου να λάβει τον βασικό μισθό της βάσης του μισθολογίου (Ανθυπολοχαγού – συντελεστής μονάδα).
Για μια ακόμα φορά οι Αστυνομικοί, Λιμενικοί και Πυροσβέστες διαπιστώνουν ότι η Πολιτεία αγνοεί επιδεικτικά το έργο τους, αρνούμενη να προσφέρει τα στοιχειώδη στην οικογένεια τους, όταν πολύ καλά γνωρίζει τουλάχιστον η πολιτική ηγεσία των Οργανισμών μας, ότι η εργασία μας είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ανεργία του συζύγου μας και το μοναδικό εισόδημα συντήρησης της οικογένειας μας είναι ο μισθός μας.

Αξιότιμοι κ. κ. Υπουργοί,
Σας καλούμε την ύστατη αυτή ώρα, να αναλάβετε πρωτοβουλία και «να μηδενίσετε» τις νέες περικοπές που ετοιμάζετε να θεσμοθετήσετε για τους εργαζόμενους στα Σώματα Ασφαλείας, καλώντας παράλληλα σε διάλογο τους εκπροσώπους των εργαζομένων για να ακούσετε την φωνή απελπισίας και το μέγεθος της φτωχοποίησής μας που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια της ανέχειας.
Και επειδή οι αριθμοί λένε πάντα την αλήθεια καλό θα είναι να συγκρίνετε το ύψος των απωλειών που θα είχαμε εάν μας είχατε ένταξη στο ενιαίο μισθολόγιο του Δημόσιου Τομέα.Τρίτη, 26 Φεβρουαρίου 2013

Οι πρώην και οι νυν αποδοχές των ενστόλων όλων των κατηγοριών.

Αναδρομική ήταν η εφαρμογή του Ειδικού Μισθολογίου για τους στρατιωτικούς και τους άλλους ένστολους από 1η Αυγούστου. Οι ένστολοι για ακόμη μία φορά υπέστησαν επώδυνες περικοπές στο εισόδημά τους καθώς οι μειώσεις αφορούσαν όχι μόνο το βασικό μισθό αλλά και  τα διάφορα ειδικά επιδόματα, έξοδα παράστασης κλπ.Αναλυτικά οι διατάξεις για το Ειδικό Μισθολόγιο των ενόπλων-ενστόλων αξιωματικών, έχουν ως εξής :

V. Μισθολόγιο Στρατιωτικών των Ε.Δ. και ένστολου προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ. και Λ.Σ.

α) Βασικός μισθός

Α/ΓΕΕΘΑ 1.873 € ( πριν 2.337 €)
Αρχηγός ΓΕΣ, ΓΕΝ,
ΓΕΑ, ΕΛ.ΑΣ., Π.Σ., Λ.Σ. 1.698 € ( ″ 2.068 €)
Γεν. Επιθεωρητής
Στρατού, Διοικητής 1.584 € ( ″ 1.888 €)
1ης Στρατιάς,
Αρχηγός Στόλου,
Αρχηγός Αεροπορίας
Αντιστράτηγος 1.479 € ( ″ 1.753 €)
Υποστράτηγος 1.400 € ( ″ 1.645 €)
Ταξίαρχος 1.313 € ( ″ 1.510 €)
Συνταγματάρχης 1.146 € ( ″ 1.295 €)
Αντισυνταγματάρχης 1.033 € ( ″ 1.151 €)
Ταγματάρχης 971 € ( ″ 1.070 €)
Λοχαγός 928 € ( ″ 1.016 €)
Υπολοχαγός 910 € ( ″ 971 €)
Ανθυπολοχαγός 875 € ( ″ 899 €)
Ανθυπασπιστής 823 € ( ″ 863 €)
Αρχιλοχίας 796 € ( ″ 836 €)
Επιλοχίας 770 € ( ″ 800 €)
Λοχίας 718 € ( ″ 683 €)
Δεκανέας 499 € ( ″ 512 €)
Μόνιμος Στρατιώτης 280 € ( ″ 288 €)

β) Επίδομα εξομάλυνσης

Ορίζεται σε ποσά από 100 € μέχρι 200 €, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του στρατιωτικού. (Κυμαινόταν σε ποσά από 111,72 € μέχρι 226 €).

γ) Ειδικής απασχόλησης

• 250 € για ανώτατους αξιωματικούς Ε.Δ. (πριν 338 €)
• 170 € για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπασπιστές Ε.Δ.(πριν  192 €)
• 130 € για υπαξιωματικούς και μόνιμους στρατιώτες Ε.Δ. (πριν 146,45 €)
• 225 € για ανώτατους αξιωματικούς ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ -Π.Σ. (πριν 311 €)
• 155 € για λοιπούς αξιωματικούς και ανθυπαστυνόμους ΕΛ.ΑΣ. - Λ.Σ. -Π.Σ. (πριν 175,6 €)
• 115 € για υπαξιωματικούς και αστυφύλακες ΕΛ.ΑΣ. -Λ.Σ. - Π.Σ. (πριν130,43 €)

δ) Επίδομα θέσης υψηλής ή αυξημένης ευθύνης

Ορίζεται σε ποσά από 26 € μέχρι 535 €, ανάλογα με το βαθμό. (Τα ποσά κυμαίνονταν από 29,15 € μέχρι 713,26 €).

ε) Έξοδα παράστασης

• 350 € για τον Α/ΓΕΕΘΑ (πρώην 433,14 €)
• 215 € για Α/ΓΕΣ-ΓΕΑ-ΓΕΝ και αρχηγούς ΕΛ.ΑΣ.- Π.Σ.-Λ.Σ. (πριν 263,93 €)
• 150 € για Γενικό Επιθεωρητή Στρατού, Διοικητή 1ης Στρατιάς κ.λπ. (πριν 175,68 €)

στ) Επίδομα ευθύνης Διοίκησης

Ορίζεται σε ποσά από 28 € μέχρι 95 €, ανάλογα με το βαθμό. (Κυμαίνονταν από 25 € μέχρι 119 €).

ζ) Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας Ε.Δ.

Ορίζεται στο ποσό των 43 €, αντί 59 € που ισχύει, για τους αξιωματικούς και υπαξιωματικούς των Ε.Δ.

η) Επίδομα ειδικών συνθηκών

Ορίζεται στο ποσό των 65 €, αντί 72 € που ισχύει, για τα στελέχη των Ε.Δ. και το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Λ.Σ. και Π.Σ.

θ) Επίδομα αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας ΕΛ.ΑΣ.-Λ.Σ.-Π.Σ.

Μειώνεται, από 2,93 σε 2,60 €, η αποζημίωση για κάθε ώρα νυχτερινής απασχόλησης, και μέχρι 64 ώρες το μήνα, για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και του Λ.Σ.

VI. Λοιπά ειδικά μισθολόγια

Αντίστοιχες μεταβολές θεσπίζονται και στα μισθολόγια των παρακάτω κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών:

• Ιατροδικαστών
• Ειδικού και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι.
• Μελών Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
• Εκπαιδευτικού Προσωπικού Τ.Ε.Ι. και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)
• Ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων
• Διδακτικού Προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας
• Συμβούλων και Παρέδρων του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
• Συμβούλων και Εισηγητών του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)
• Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος
• Μελών του μόνιμου καλλιτεχνικού προσωπικού της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και Θεσσαλονίκης και της Ορχήστρας Λυρικής Σκηνής (Κ.Ο.Α. – Κ.Ο.Θ. – Ο.Λ.Σ.)
• Τακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ανωτάτων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών
• Τακτικού και Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού.
- Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό των Οικονομικών να καθορίσει, με απόφασή του, τον τρόπο και τον χρόνο επιστροφής των ποσών που προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων των ειδικών μισθολογίων.

Ειδικά για τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια, οι οποίοι διορίστηκαν, προσλήφθηκαν, κατατάχθηκαν ή μετατάχθηκαν μετά την 30-6-2011, επιτρέπεται η αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους μέχρι την ημερομηνία αυτή, για τη λήψη του αναλογούντος χρονοεπιδόματος.http://www.e-evros.gr  

Δευτέρα, 25 Φεβρουαρίου 2013

Συμπαράσταση στον συνάδελφο Ισπανό Πυροσβέστη που αρνήθηκε να εκτελέσει εντολή δικαστικής αρχής και την συμμετοχή του σε έξωση ηλικιωμένης. Πάρτε όλοι μέρος στην συλλογή υπογραφών.


Πάρτε μέρος στην συλλογή υπογραφών συμπαράστασης για να μην τιμωρηθούν οι Ισπανοί συνάδελφοι Πυροσβέστες, πατώντας εδώ 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Ίσως η μέρα δεν είναι μακριά. Με τη φράση αυτή ξεκινά ισπανική εφημερίδα την αναγγελία της είδησης ότι πυροσβέστης αρνήθηκε να συνδράμει τη δικαστική επιτροπή προκειμένου να απομακρύνει 85χρονη από την οικία της λόγω έξωσης.

Ένας Ισπανός πυροσβέστης στη Λα Κορούνια αποφάσισε να αρνηθεί να εκτελέσει εντολή της δικαστικής επιτροπής και να κόψει την αλυσίδα από την πόρτα της ηλικιωμένης Aurelia King. Η 85χρονη Aurelia ζούσε επί 30 χρόνια σε ένα παλιό και μικρό διαμέρισμα της οδού Padre Feijoo της Λα Κορούνια, ενδεικτικό του διαμερίσματος είναι το ενοίκιο των 126 ευρώ που πλήρωνε. Αρκετά χρήματα αφού παρόλαυτα  το μοναδικό εισόδημα της είναι η μηνιαία σύνταξη των 356 ευρώ. 
Το θέμα των εξώσεων στην Ισπανία έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις. Με αυτό τον τρόπο Ισπανοί πολίτες σε απάντηση έχουν δημιουργήσει επιτροπές αγώνα και αντιστέκονται στις εξώσεις και στις κατασχέσεις. Έτσι από νωρίς έξω από το σπίτι της ηλικιωμένης συγκεντρώθηκαν 200 ακτιβιστές της οργάνωσης ''Άτομα που πάσχουν από υποθήκες'', μέλη του κινήματος ''Σταματήστε Τις Εξώσεις'' αλλά και οι γείτονες τοποθετώντας αλυσίδα ασφαλείας στην πόρτα της προκειμένου να μην μπορέσουν να μπούνε οι δικαστικοί. Όταν οι δικαστικοί έφτασαν στο σπίτι και αντίκρισαν το συγκεντρωμένο κόσμο έφυγαν αναφέροντας ότι η έξωση αναβάλλεται. Μία ώρα μετά η δικαστική επιτροπή επιστρέφει όμως αυτή τη φορά με αστυνομικές δυνάμεις. Στη δεύτερη προσπάθεια τους βρίσκονται αντιμέτωποι με την αλυσίδα ασφαλείας στην πόρτα. Έτσι κάλεσαν την πυροσβεστική να την κόψει με αλυσοπρίονο. Όταν οι πυροσβέστες λοιπόν φτάνουν στο σημείο και ενημερώνονται γιατί ακριβώς πρόκειται ο ένας εξ'αυτών αρνείται και φεύγει. Σε ηχητικό ακούγεται η δικαστική επιτροπή που τον διατάζει να γυρίσει, ενώ ο πυροσβέστης τους αποκρίνεται ''Δεν ασχολούμαι με αυτό, δεν θα κόψετε την αλυσίδα''! Ο κόσμος που ήταν παρών έκπληκτος μόλις αντιλήφθηκε τι είχε συμβεί, άρχισε να ζητωκραυγάζει για τον πυροσβέστη. Ο πυροσβέστης παίρνει στα χέρια του ένα φυλλάδιο των διαδηλωτών και το σηκώνει κουνώντας το, εμψυχώνοντας ακόμη περισσότερο τους διαδηλωτές. Ακολούθησε ένταση όταν η αστυνομία επιχείρησε να σπάσει την αλυσίδα της πόρτας.


Η στιγμή που ο πυροσβέστης αποχωρεί και η 85χρονη

Στα Ισπανικά Μέσα καθώς και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης φιγουράρει από προχθές η συμπαθέστατη κυρία Aurelia ενώ ο πυροσβέστης έχει κερδίσει τις καρδιές των συμπατριωτών του. Παράδειγμα προς μίμηση λένε οι Ισπανοί και για τους λοιπούς δημόσιους λειτουργούς. 


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 21.2.2013 

Απέλυσαν τον Πυροσβέστη- Χιλιάδες Ισπανοί στο πλευρό του

΄Μπορεί η είδηση αυτή έγινε πρώτο θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των Ισπανών αναφέροντας  πολλοί τον πυροσβέστη ως λαϊκό ήρωα αλλά η Υπηρεσία του έχει άλλη γνώμη. Ο πυροσβέστης απολύθηκε με διαδικασίες ρεκόρ, προκειμένου να συνετιστεί το υπόλοιπο προσωπικό.  Η απάντηση από τους συναδέλφους του και τον Ισπανικό λαό ήταν άμεση. Οι πυροσβέστες κίνησαν διαδικασία συλλογής υπογραφών από τους συναδέλφους τους με την οποία δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να αρνηθούν να συνδράμουν σε έξωση ακόμα κι αν αυτο επισύρει την απόλυση τους. Απο την άλλη ο Ισπανικός λαός που γνωρίζει καλά απο κοινωνικούς αγώνες και αλληλεγγύη βρέθηκε αμέσως στο πλευρό του Πυροσβέστη προβαίνοντας στη συλλογή υπογραφών για επιστροφή του πυροσβέστη στην Υπηρεσία του. Μέσα στο πρώτο 24ωρο συγκεντρώθηκαν 40.000 υπογραφές. 
Το εν λόγο περιστατικό αναδεικνύει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα των εξώσεων και των υποθηκών. Μέχρι στιγμής 350.000 Ισπανοί έχουν λάβει ειδοποιητήριο από Τράπεζα ή άλλους οργανισμούς.http://www.enstoloi.gr

Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2013

Κώστας Αβραμίδης: Με την δύναμη της γνώμης.Κώστας Αβραμίδης:   Με την δύναμη της γνώμης.


Με αφορμή την αλλαγή του Συνδικαλιστικού Νόμου στην Αστυνομία, θα ήθελα να μοιραστώ τους προβληματισμούς και κάποιες από τις απόψεις μου που λίγο πολύ είναι γνωστές εδώ και πολύ καιρό.
Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα όσα αλλάζουν διαβάζοντας και μελετώντας την ουσία από τις επώνυμες τοποθετήσεις συναδέλφων της Αστυνομίας σε διάφορα έντυπα και blogs. Μελετώ χωρίς να έχω καμία πρόθεση να μπω στα δικά τους πεπραγμένα, μιας και η συζήτηση αφορά κυρίως τα δικά μας συνδικαλιστικά. Ειδικότερα απομονώνω το θέμα του ενιαίου ψηφοδελτίου και παρατηρώ πως:
Αν και μόλις πριν λίγους μήνες επιβλήθηκε το παραταξιακό ψηφοδέλτιο χωρίς όμως να απαγορεύει το ενιαίο ψηφοδέλτιο (!), με νόμο στις συνδικαλιστικές οργανώσεις της Αστυνομίας,  αυτό δεν έγινε από όλους αποδεκτό και η συντριπτική πλειοψηφία συνέχισε να λειτουργεί με ενιαίο ψηφοδέλτιο. (όπως γράφουν περίπου το 90% των πρωτοβάθμιων Ενώσεων εξακολουθούσε να χρησιμοποιεί το ενιαίο ψηφοδέλτιο)  Δεν μένω σε λεπτομέρειες για το αν είναι σωστό ή όχι ακριβώς γιατί είναι εσωτερικό θέμα και δεν έχω το δικαίωμα της άποψης. 
Οι φωνές που συμφωνούν όμως με την ΕΠΙΒΟΛΗ λόγω του Νόμου πλέον, κοινού ψηφοδελτίου, ακούγονται όλο και περισσότερο και οι φωνές αυτές έχουν επιχειρήματα.
Το κυριότερο επιχείρημα που συνοδεύει αυτές τις φωνές, είναι πως με το  ενιαίο ψηφοδέλτιο,  δίδεται η δυνατότητα στα ίδια τα μέλη των πρωτοβάθμιων Ενώσεων να επιλέγουν τους καλύτερους από το σύνολο των υποψηφίων που επιθυμούν να έχουν την τιμή της εκπροσώπησης των συναδέλφων τους. Εκλέγονται αυτοί που κατά την άποψη του συνόλου είναι οι καλύτεροι και όχι αυτοί που επιβάλλουν οι επικεφαλής των ψηφοδελτίων.
Αντιθέτως από την άλλη πλευρά, διαπιστώνω πως οι φωνές που είναι πολύ λιγότερες και υποστηρίζουν την αντίθετη άποψη δηλαδή αυτή των παραταξιακών ψηφοδελτίων, στερούνται επιχειρημάτων και αναπαράγουν συνθήματα που μας ταξιδεύουν στο πρόσφατο παρελθόν.
Άποψη μου όσον αφορά τα δικά μας συνδικαλιστικά θέματα που έχουν παράλληλη ιστορία τουλάχιστον χρονικά με αυτά της Αστυνομίας, είναι πως τα παραταξιακά ψηφοδέλτια δεν δίνουν το δικαίωμα στο σύνολο των συναδέλφων να επιλέξουν τους καλύτερους γιατί πιστεύω πως σε όλες τις έως τώρα ξεχωριστές παρατάξεις, υπάρχουν εκλεγμένα ή μη, άξια στελέχη του κλάδου μας που αξίζουν την εμπιστοσύνη του συνόλου. Αντ’ αυτού οι παρατάξεις είναι σε θέση να δημιουργούν πιθανούς κινδύνους με  ηγέτες ψηφοδελτίων – παρατάξεων που αποφασίζουν οι ίδιοι για το ποιοι θα είναι οι συνεργάτες τους με προτίμηση σε αυτούς που μπορούν να ελέγχουν λόγω κάποιου ανταποδοτικού εγχειρήματος ή λόγω αδυναμίας έκφρασης διαφορετικής άποψης με ότι συνεπάγεται αυτό στο αποτέλεσμα του καθημερινού αγώνα.  Η όλη λογική κατά  την άποψή μου βασίζεται στο διαίρει και βασίλευε ώστε να μην μπορεί να προχωρήσει το κίνημα εκπροσώπησής μας κάτι που θεωρώ πως μας προσβάλει σαν σύνολο ενώ ταυτόχρονα μας στερεί  την ταυτότητά μας και το δικαίωμα σωστής, δίκαιης εκπροσώπησής μας  και προβολής των θεμάτων που μας απασχολούν.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της μειωμένης αντίληψης των πεπραγμένων, είναι πως τα όσα διαδραματίζονται αυτές τις ημέρες σχετικά με το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό, παράλληλα με την λαίλαπα της συρρίκνωσης του οικογενειακού μας εισοδήματος και τις αλλαγές που έρχονται με το νέο νομοσχέδιο που αφορά την αναβάθμιση του ΠΣ,  ήταν γνωστά τουλάχιστον από το 2002 και μάλιστα έλαβαν χώρα οι συζητήσεις αυτές σε πανελλήνια συνέδρια όπου συμμετείχαν εκλεγμένοι εκπρόσωποι από όλη την Ελλάδα. Ποιος δεν θυμάται την ενημέρωση του Εργατολόγου κ. Μητρόπουλου στο Ναύπλιο. Ποιος όμως επίσης θυμάται τι ειπώθηκε σε εκείνη την ενημέρωση; Εμείς αντί να ασχοληθούμε από τότε με τα προβλήματα και να προβλέψουμε τα όσα έρχονται ώστε τουλάχιστον να διαθέτουμε την γνώση, αφιερώναμε στελέχη, χρόνο και πολλές φορές  χρήμα, σε αντιπαραθέσεις που είχαν προσωπικό, κομματικό ή παραταξιακό χαρακτήρα. Μπράβο μας...  
Πιθανότατα το αμέσως επόμενο διάστημα έρχεται το νέο μισθολόγιο, η κατάργηση των αυτόματων προαγωγών, λειτουργία Δημοτικών Πυροσβεστικών Σταθμών, αλλαγές στο ασφαλιστικό και άλλα πολλά. Όλα αυτά με τον Πυροσβέστη να είναι ο μόνος από τους ένστολους που δεν έχει σύγχρονο βαθμολόγιο κατωτέρων.  Ένα θέμα που δεν άξιζε σύμφωνα με τους εκλεγμένους εκπροσώπους μας το μελάνι στις ανακοινώσεις που κοσμούσαν τους πίνακες ανακοινώσεων. Σε αυτές τις ανακοινώσεις που κατηγορούσαν «αυτοί» τους «άλλους» ή οι "άλλοι''  ''αυτούς''. Τις γνωρίζετε. 
Πιστεύω πως σε  αυτή την περίοδο που αδιαμφισβήτητα είναι η πιο σκληρή από την γέννηση του συνδικαλισμού των ένστολων υπαλλήλων αυτής της χώρα,  δεν υπάρχουν διλήμματα  Δεν υπάρχουν εμείς ή αυτοί. Δεν υπάρχουν περιθώρια για προσωπικές προβολές, ούτε για διαμάχες που έχουν μπόχα μικροπρέπειας . Με λύπη μου διαπιστώνω και παρακολουθώ  τον διχασμό μέσα από ανακοινώσεις που προβάλουν το «εμείς» έναντι των «άλλων» που πριν λίγο καιρό ήμασταν ''μαζί'' τους…   Καλώ όλους να αποδείξουν με πράξεις πως αντιλαμβάνονται σε ποιο χώρο κινούνται και πόσο σημαντική είναι η κάθε τους κίνηση, χωρίς ανασφάλειες και προσμονή ωφελειών αντιστοίχων του παρελθόντος. Επίσης καλώ όλους του συναδέλφους να μην γυρνάνε την πλάτη στα πρωτοβάθμια Σωματεία και να συμμετέχουν σε όλες τις διεργασίες. Όσοι έχουν διαγραφεί να επιστρέψουν για να δώσουμε όλοι μαζί την μάχη. Δεν πρέπει να αγνοεί κανείς πως είτε είμαστε μέλη είτε όχι, οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι μας, εξακολουθούν να  εκφράζουν εμάς και τις απόψεις μας. 
Πρέπει να απαντήσουμε όλοι στο ερώτημα τι είδους εκπροσώπους θέλουμε και πως τους θέλουμε. Αυτούς που θα είναι ικανοί και θα έχουν στόχο την ενημέρωση μας και την εκπροσώπησή μας στα αρμόδια όργανα, ή αυτούς που θα ασχολούνται με «ρουσφετάκια», αποσπάσεις, μικροπρέπειες προσωπική προβολή και βάζουν το «εγώ» τους πάνω από το «εμείς».   Υπάρχουν και ζουν ανάμεσά μας και οι δύο αυτές κατηγορίες.  Μπορούμε να επιλέξουμε τους καλύτερους;  Με ποιο τρόπο θα γίνει αυτό; Ο καθένας από εμάς εκλεγμένος η μη, πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες που του αναλογούν. Οι μέρες που έρχονται θα κρίνουν το μέλλον μας ως υπάλληλοι σε ένα Σώμα που και αυτό ακόμη φαίνεται να παίρνει άλλη μορφή χωρίς να είμαστε σε θέση να παρακολουθήσουμε η ακόμη χειρότερα να έχουμε άποψη τέτοια που να μπορεί να επηρεάσει προς το καλύτερο για το κοινό συμφέρον. Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν είναι καλύτερα ή όχι. Βγάζει ο καθένας τα συμπεράσματά του και κάνει τις προβλέψεις του.

Τέλος θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όποιον εργάστηκε και προσπάθησε για την πραγματοποίηση της πρόσφατης ενημέρωσης των μελών της Ένωσης που παραβρέθηκαν στο Ξενοδοχείο PORTO PALLAS στην Θεσσαλονίκη, από τον Εργατολόγο κ. Μπουκουβάλα. Μια κίνηση από αυτές που πρέπει να τυχαίνουν και της ανάλογης προσοχής. 


Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2013

ΕΥΠΣ Κ.Μακεδονίας: Ενημέρωση σχετικά με το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό από τον κ. Μπουκουβάλα.

Παρακολουθήστε με μεγάλη  προσοχή την ενημέρωση σχετικά με το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό που αφορά ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους. Η ενημέρωση έγινε στα πλαίσια της Εσπερίδας που οργάνωσε η ΕΥΠΣ Κ. Μακεδονίας στο Ξενοδοχείο PORTO PALLAS στην Θεσσαλονίκη και είχε απρόσμενα μεγάλη συμμετοχή από τα μέλη της Ένωσης.
Να σημειώσουμε πως οι αλλαγές που έχουν επέλθει είναι ραγδαίες  αφήνοντας προ πολλού πίσω τα όποια κεκτημένα υπήρχαν. Το βασικό στοιχείο που μένει από όλη την  ενημέρωση, είναι πως αν κάποιος σκέφτεται να αποστρατευτεί, θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα αν θα μπορεί να επιζήσει με το ποσό των χρημάτων που θα του αναλογούν στην σύνταξη. Τους νεότερους τους αφορά για να καταλάβουν τι συμβαίνει σχετικά με την εξαγορά συντάξιμου χρόνου και τι ακριβώς σημαίνει αυτό.στο πρώτο μέρος θα παρακολουθήσετε την ενημέρωση του κ. Μπουκουβάλα.

δεύτερο μέρος της ομιλίας του 
επιμέρους στοιχεία από τον συνεργάτη του κ. Μπουκουβάλα, κ. Ευαγγελάτο

τρίτο επίσης σημαντικό και τελευταίο μέρος με ερωτήσεις από τα μέλη.Σημείωση διαχειριστή: Μετά από αίτημα του Δ.Σ της  ΕΥΠΣ Κ.Μακεδονίας, το οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) προς το παρόν κλειδώνεται μέχρι να παρθεί απόφαση από το Δ.Σ. σχετικά με την προβολή του ή όχι. Σεβόμαστε το αίτημα και θα περιμένουμε τις επόμενες ημέρες για την απόφασή του. Επίσης θα περιμένουμε να δημοσιεύσουμε τα συμπεράσματα όπως αυτά θα συνταχθούν και θα δημοσιευθούν από το Δ.Σ. για ένα θέμα που ''καίει'' το τελευταίο διάστημα το σύνολο των συναδέλφων. 

Πέμπτη, 21 Φεβρουαρίου 2013

Ανακοίνωση - Δελτίο Τύπου του Συνασπισμού.


ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έντονη αντίδραση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ, Όλγας – Νάντιας Βαλαβάνη, Β’ Αθηνών, Θοδωρή Δρίτσα, Α΄ Πειραιά και Νησιών  και Βαγγέλη Διαμαντόπουλου, Καστοριάς, κατά τη διάρκεια της διεξαχθείσας στις 18/2/2013 συζήτησης στην Ολομέλεια της Βουλής του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Έγκριση της επικαιροποίησης του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», σχετικά με τις νέες μειώσεις στο εισόδημα των εν ενεργεία και αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και των Σωμάτων Ασφαλείας.

ΟΛΓΑ – ΝΆΝΤΙΑ ΒΑΛΑΒΆΝΗ (Εισηγήτρια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για το νομοσχέδιο – απόσπασμα από την Εισήγηση της)«Θα μου επιτρέψετε, όμως, να μιλήσω για κάποια θέματα που αφορούν το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Εδώ έχει πέσει, πραγματικά, ένα φοβερό «τσεκούρι». Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για κρατικά και στρατιωτικά απόρρητα, στην τροπολογία που είχε σχέση με τη διευκόλυνση των ιδιωτικοποιήσεων και παραδίδοντάς τα, μιλούσαμε τότε για το ηθικό και πόσο το ηθικό είναι πολύ σημαντικό για να έχεις αξιόμαχες Ένοπλες Δυνάμεις και αξιόπιστα Σώματα Ασφαλείας. Δεν ξέρω πώς αυτοί οι άνθρωποι στέκονται ή πώς θα στέκονται απέναντι στα καθήκοντά τους, όταν πέρα από αυτά που έχουν κοπεί αναδρομικά από την 1η Ιουλίου 2012, προβλέπεται ότι 78 εκατομμύρια θα κοπούν ακόμα από το ενιαίο μισθολόγιο το 2013. Και εισάγεται ένα νέο μισθολόγιο το 2014, για το οποίο δεν ξέρουν τι ακριβώς θα είναι μάλλον ούτε οι ίδιοι, που κόβει άλλα 88 εκατομμύρια από τους τότε μισθούς τους. Υπάρχει και η μοναδική περίπτωση των συνταξιούχων του Στρατού και των ΣωμάτωνΑσφαλείας, των Αποστράτων, που τους τσεκουρώνουν διπλά. Κόβονται οι συντάξεις τους με βάση τις γενικές περικοπές όλου του πληθυσμού, αλλά κάθε φορά που υπάρχει μείωση της μισθοδοσίας των εν ενεργεία, κόβονται και από εκεί, επειδή είναι συνδεδεμένες μαζί τους. Αυτοί χάνουν ακόμα περισσότερο, πάνω από 200 εκατομμύρια το 2013 και το 2014....Θα ήθελα, λοιπόν, κλείνοντας αυτή την αναφορά, να καταθέσω στα Πρακτικά δυο γράμματα από το σύνολο των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας προς την Ελληνική Βουλή. Κι ένα γράμμα από τον Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας των Μελών των Ενόπλων Δυνάμεων, του ΣΥΣΜΕΔ, και μια μελέτη υποδειγματική, οικονομική μελέτη σαράντα δυο σελίδων με πλήρεις πίνακες, που προέρχεται από τον Σύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων, με βάση την οποία αποδεικνύεται –και αυτό ισχύει και για τα Σώματα Ασφαλείας, γιατί ξέρετε ότι είναι ενιαίο το μισθολόγιο- ότι το 65% των στρατιωτικών οικογενειών και των οικογενειών των ανδρών και γυναικών που υπηρετούν στα Σώματα Ασφαλείας βρίσκονται αυτή τη στιγμή  σε διαδικασία φτωχοποίησηςΤα καταθέτω στα Πρακτικά.»

-ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ «Κύριε Υπουργέ, δεν μπορώ να καταλάβω αν η φράση «περικοπές ειδικών μισθολογίων», η φράση «νέο μισθολόγιο για ένστολους» και η φράση «μείωση συντάξεων ενστόλων λόγω νέου μισθολογίου»,  είναι το ίδιο. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω αν οι λέξεις «περικοπές», «νέο»  και  «μείωση» είναι το ίδιο ή διαφορετικό. Εγώ καταλαβαίνω ότι είναι το ίδιο. Εσείς πώς μας λέτε ότι είναι διαφορετικό; Μιλώ γι’ αυτά που ανέφερε η Εισηγήτριά μας, η συνάδελφος και συντρόφισσα κ. Νάντια Βαλαβάνη, ως παράδειγμα για τις περικοπές των ενστόλων και των ειδικών μισθολογίων των ενστόλων και των συνταξιούχων απόμαχων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Δεν θα επαναλάβω τους αριθμούς. Θα καταθέσω ότι την ίδια άποψη εκτός από τοΣύνδεσμο Υποστήριξης και Συνεργασίας Μελών Ενόπλων Δυνάμεων που δίνουν αυτά τα στοιχεία και που είναι συμβατά με την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου, τη δίνουν σε συνδυασμό και οι Πανελλήνιες Ομοσπονδίες Αστυνομικών Υπαλλήλων, Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος, η Ένωση Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και η Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος και Αξιωματικοί και απλά στελέχη του Λιμενικού και του Πυροσβεστικού Σώματος.

Καταθέτω στα Πρακτικά την κοινή σημερινή τους ανακοίνωση, που αναλυτικά δίνει όλα αυτά τα στοιχεία.

Όμως, δεν έχει σημασία μόνο το γεγονός των περικοπών και χρησιμοποιώ ακριβώς αυτή τη μελέτη του ΣΥΣΜΕΔ που κατέθεσε η κυρία Βαλαβάνη στα Πρακτικά, γιατί έχει πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία και αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς. Θα εξηγήσω για ποιο λόγο αξίζει τον κόπο να τα δει κανείς.

«Οι μειώσεις», λέει η έκθεση αυτή -και εν συνεχεία, προχωρά στα από δω και πέρα- «στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων από το 2010 μέχρι σήμερα, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση, έχουν ως εξής: Για τους άγαμους 41,1%, για τον έγγαμο χωρίς παιδιά 41,3%, για τον έγγαμο με ένα παιδί 42,8% μείωση αποδοχών, για τον έγγαμο με δύο παιδιά 50,9%, για τον έγγαμο με τρία παιδιά 49,3%, για τον έγγαμο με τέσσερα παιδιά 49,2%».

Εν συνεχεία, παραθέτει και άλλα συγκλονιστικά στοιχεία. Δεν θα κουράσω το Σώμα με αριθμούς, αλλά αξίζει τον κόπο να μελετήσει κανείς πώς σιγά-σιγά όλες οι κατηγορίες της ιεραρχίας των ενστόλων εισέρχονται -και έχουν ήδη εισέλθει- στο χώρο κάτω από το όριο της φτώχειας. Μιλάμε για μία ιεράρχηση που αφήνει απ’ έξω στην πραγματικότητα μόνο τους άγαμους. Όλοι οι άλλοι που έχουν και παιδιά, είναι ήδη με αυτές τις αποδοχές κάτω από το όριο της φτώχειας !

Αυτά όλα δεν τα λέμε ως μεμονωμένη περίπτωση. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι, όταν μιλάμε για τα στελέχη των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, μιλάμε για εκείνους τους εργαζόμενους που αποτελούν και λειτουργούν σε αυτό που εσείς λέτε «σκληρό πυρήνα του κράτους».

Φανταστείτε, λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η κατάσταση -την οποία εκθέτουν με ένα συγκλονιστικό και επαρκέστατο τρόπο σε εξήντα σελίδες- για τους πανεπιστημιακούς, τι σημαίνει για τους εκπαιδευτικούς, τι σημαίνει για τους γιατρούς, τι σημαίνει για ένα σωρό άλλους κλάδους εργαζομένων, που δεν έχουν ούτε καν αυτή τη στοιχειώδη άμυνα από την ευαίσθητη θέση που έχουν στις Ένοπλες Δυνάμεις. Είναι, λοιπόν, πολύ χαρακτηριστικό αυτό και δεν μπορεί κανείς να το αγνοήσει, χρησιμοποιώντας διάφορα εφευρήματα της δημιουργικής λογιστικής.

Όμως, δεν το λέμε μόνο γι’ αυτό, αλλά το λέμε και για ένα πολύ σημαντικό, επίσης, λόγο που προκύπτει από την επικαιροποίηση. Με αυτή την επικαιροποίηση του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος για το 2013-2016, οι περικοπές στους μισθούς και στις συντάξεις λέτε ότι οφείλονται στη δημοσιονομική περιπέτεια της χώρας. Δυστυχώς, όμως, έχουμε ταυτόχρονα αύξηση των εξοπλιστικών προγραμμάτων μέσα από μία αλλαγή των περικοπών που είχαν προαναγγελθεί και που σήμερα, εμφανίζονται στην επικαιροποίηση δραστικά μειωμένες. Δεν έχω το χρόνο να μπω σε αναλυτική παρουσίαση όλων αυτών. Πάντως, ήδη με την επικαιροποίηση αποφασίζεται αύξηση των νέων στρατιωτικών εξοπλισμών κατά 168 εκατομμύρια ευρώ.

Τι θέλω να πω με αυτό; Αυτό δεν αναφέρεται σε αυτό που ζητά η ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων και που μας το ζήτησε και σε εμάς, όταν αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κ. Αλέξη Τσίπρα, επισκεφθήκαμε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Μας ζήτησαν συντήρηση, καύσιμα, ανταλλακτικά. Αυτά δεν είναι κονδύλια που αναφέρονται σ’ αυτές τις ανάγκες, είναι νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όμως, μας είπαν υπεύθυνα ότιδεν έχουμε ανάγκη από νέα εξοπλιστικά προγράμματα.

Και επειδή τελειώνει ο χρόνος, έρχομαι να απαντήσω σ’ αυτό που λέγεται για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ έχει προτάσεις ή όχι. Από τις 15 Νοεμβρίου, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στην Ειδική Διαρκή Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων -στην οποία προεδρεύει ο κ. Μιχελάκης - έχουμε καταθέσει υπόμνημα δέκα συγκεκριμένων σημείων, τα οποία αν εξεταστούν, εμείς ισχυριζόμαστε ότι μπορούν να βάλουν σε τροχιά μια άλλη διαδικασία εξοικονόμησης πόρων και αύξησης της αξιόμαχης λειτουργικότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σ’ αυτόν τον ευαίσθητο τομέα. Μάλιστα, ζητήσαμε συζήτηση.

Όμως, δεν έχουμε κοινοποιήσει αυτό το κείμενο, ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι πρόκειται για ευαίσθητα ζητήματα. Μιλάμε για την επιτέλους έγκριση από το ΚΥΣΕΑ της εθνικής αμυντικής βιομηχανικής στρατηγικής –και τίποτα δεν ακούμε γι’ αυτό- για την κατάρτιση του Μακροπρόθεσμου και του τριετούς κυλιόμενου προγράμματος προμηθειών των Ενόπλων Δυνάμεων και την έγκρισή του από το ΚΥΣΕΑ –όλα αυτά προβλέπονται από τη νομοθεσία και κανείς δεν ασχολείται με αυτά- για την ενεργοποίηση του άρθρου 87 του ν. 3883/2010 που αφορά τον καθορισμό των αντισταθμιστικών ωφελημάτων νέου τύπου και τον επανέλεγχό τους και δεν έχει εκδοθεί ούτε καν η υπουργική απόφαση που προβλέπεται στο νόμο  Βενιζέλου γι’ αυτό.

Σας λέω, για δέκα σημεία καίριας σημασίας, όσον αφορά αυτόν τον ευαίσθητο και κρίσιμο τομέα, ο οποίος είναι και ανεξέλεγκτος σε πολλές πλευρές του. Δεν έχουμε δει πουθενά κυβερνητική ευαισθησία και κυβερνητική πρωτοβουλία από κανένα από τα κόμματα της τρικομματικής Κυβέρνησης ώστε να θέσει τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία ειρήσθω εν παρόδω, δεν είναι και τόσο αθώα. Δεν είναι μόνο ζητήματα οργάνωσης ή ολιγωρίας, αλλά και ζητήματα σύγκρουσης με συμφέροντα, τα οποία, θέλετε δεν θέλετε, «εκπροσωπούνται»και στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ, αλλά και σε πολλές άλλες λίστες.

Θα μιλήσουμε, λοιπόν, γι’ αυτά ή θα κόβετε διαρκώς μισθούς, αποδοχές, συντάξεις από ένστολους, από καθηγητές, από γιατρούς, από συνταξιούχους και από κάθε άλλο εργαζόμενο;

Αυτή είναι η σοβαρή συζήτηση που πρέπει να γίνει και εκεί θα πρέπει να δούμε ποιος έχει προτάσεις και ποιος ανοίγει διαφορετικούς δρόμους απ’ αυτή τη συντήρηση της υποταγής ενός λαού στη φτώχεια και στη μιζέρια».

-ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ : «Και όλα αυτά ενώ έχετε κόψει από τους ίδιους αλλά και από τις Ένοπλες Δυνάμεις την τελευταία τετραετία το 50% των μισθών τους, συμπαρασύροντας μαζί λόγω της σύνδεσης του  μισθολογίου τους και τους συνταξιούχους, αναγκάζοντας κάποιους από αυτούς να εργάζονται κατά την άδειά τους ακόμη και ως σερβιτόροι, για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους, αρνούμενοι να γίνουν και αυτοί επίορκοι, όπως πολύ συχνά συμβαίνει τον τελευταίο καιρό με συναδέλφους τους. Και πριν προλάβουν καλά-καλά να εφαρμοστούν οι περικοπές του 2013, έρχονται νέες που ισοπεδώνουν στην κυριολεξία τα στελέχη των Ένοπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Αυτοί, λοιπόν, που κυβερνούν και δήθεν κόπτονται να πατάξουν την ανομία και το έγκλημα είναι αυτοί που απαξιώνουν αυτούς που ο θεσμικός τους ρόλος είναι η προστασία του πολίτη και όχι η κατατρομοκράτησή του, η προστασία του πολιτεύματος και όχι η απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών μέσα στους οποίους είναι και ο Βουλευτής