Τρίτη, 12 Νοεμβρίου 2013

Ημερησία Διαταγή Αρχηγού Πυροσβεστικού Σώματος της 12ης Νοεμβρίου 2013.