Κυριακή, 5 Ιανουαρίου 2014

Κατάταξη νέων Πυροσβεστών.

Με την απόφαση 67522 Φ.300.2/10-12-2013 του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, 225 επιτυχόντες υποψήφιοι Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων. Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες ορκίστηκαν από τις 30-12-2013 και ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλια Αττικής.
Φωτογραφία: Με την απόφαση 67522 Φ.300.2/10-12-2013 του Υπουργού Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, κατατάχθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, 225 επιτυχόντες υποψήφιοι Δόκιμοι Πυροσβέστες Γενικών Καθηκόντων. Οι Δόκιμοι Πυροσβέστες ορκίστηκαν από τις 30-12-2013 και ξεκινούν την εκπαίδευσή τους στη Σχολή Δοκίμων Πυροσβεστών στα Βίλια Αττικής.
Με την σειρά μας να καλωσορίσουμε στην μεγάλη οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος τους νέους συναδέλφους και να τους ευχηθούμε να έχουν καλές επιστροφές και να είναι υγιείς για όλη τους την ζωή. Να αγαπήσουν και να τιμήσουν τον τίτλο που μόλις αποκτήσανε. Καλοί Πυροσβέστες συνάδελφοι.