Τρίτη, 8 Απριλίου 2014

Παράδοση φακέλου για την υδριση εθελοντικού Πυροσβεστικου Κλιμακίου στις Φερρες.

Παράδοση Φακέλου για την Ίδρυση Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμάκιου στις Φερές

Παραδόθηκε στο Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, κ. Κωνσταντίνο Κούκουρα, ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ίδρυση του Εθελοντικού Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φερών από τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Αλεξανδρούπολης, κ. Νικόλαο Γκότση.

Το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο θα υπάγεται Επιχειρησιακά και Διοικητικά αποκλειστικά στο Πυροσβεστικό Σώμα, θα λειτουργεί σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει για τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και θα προσφέρει στην τοπική κοινωνία και στην ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας υπηρεσίες έκτακτων αναγκών και άμεσης βοήθειας 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.