Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Φυσική κατάσταση πυροσβεστών: Έλεγχος προσομοίωσης εργασιών, Διατριβή πυροσβέστη

Φυσική κατάσταση πυροσβεστών: Έλεγχος προσομοίωσης εργασιών, Διατριβή πυροσβέστη

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)
Φυσική κατάσταση πυροσβεστών: Έλεγχος προσομοίωσης εργασιών, Διατριβή πυροσβέστη
Ο Παυλάκης Κωνσταντίνος είναι Πυροσβέστης Πενταετούς Υποχρέωσης και υπηρετεί στον 8ο ΠΣ Αθηνών Στα πλαίσια της φοίτησής του στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών  "Βιολογία της Άσκησης" στο ΤΕΦΑΑ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπόνησε τη μεταπτυχιακή διατριβή με τίτλο: "Φυσική κατάσταση πυροσβεστών: Έλεγχος προσομοίωσης εργασιών". Πρόκειται για τη πρώτη του είδους που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Παρακάτω μας
παραθέτει την περίληψη της διατριβής του:
Περίληψη
            Πλήθος ερευνών έχουν δείξει ότι το επάγγελμα του πυροσβέστη-διασώστη (ΠΔ) είναι ένα από τα πιο επικίνδυνα και απαιτητικά από φυσιολογικής πλευράς επαγγέλματα. Η καθημερινότητα των ΠΔ χαρακτηρίζεται από μεγάλα χρονικά ήπιας και μέτριας δραστηριότητας με σύντομα - αλλά και πολλές φορές απρόβλεπτης διάρκειας – διαστήματα υψηλής και πολύ υψηλής δραστηριότητας κάτω από αντίξοες συνθήκες και υπό τη πίεση του χρόνου. Υψηλά επίπεδα φυσικής κατάστασης (ΦΚ) και ευρωστίας έχει δειχτεί ότι συντελούν στην αποδοτικότερη και ασφαλέστερη εκτέλεση των καθηκόντων των ΠΔ.
            Ενώ πληθώρα μελετών σε χώρες του εξωτερικού έχουν διερευνήσει το επίπεδο ΦΚ των ΠΔ και τη συσχέτιση του με την απόδοση σε δοκιμασίες προσομοίωσης εργασιών πυρόσβεσης-διάσωσης, καμία ανάλογη έρευνα δεν έχει διεξαχθεί στην Ελλάδα.
            Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση του επιπέδου ΦΚ και σωματικής σύστασης των Ελλήνων ΠΔ και η συσχέτισή τους με την απόδοση σε μία δοκιμασία προσομοίωσης εργασιών πυρόσβεσης-διάσωσης στα διεθνή πρότυπα και προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα. Επιπλέον μέσω της κατηγοριοποίησης του δείγματος με βάση την ηλικία, την ειδικότητα (μάχιμοι-οδηγοί) και τη σωματική σύσταση (σωματικό λίπος και δείκτης μάζας σώματος), έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί η επίδραση αυτών των παραγόντων στη ΦΚ και την απόδοση στη δοκιμασία προσομοίωσης εργασιών πυρόσβεσης-διάσωσης.
            Το δείγμα της μελέτης διαμόρφωσαν εικοσιοκτώ Έλληνες επαγγελματίες ΠΔ που προσφέρθηκαν εθελοντικά. Οι μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές ημέρες περιελάμβαναν τα εξής: σωματικό ύψος και βάρος, δείκτη μάζας σώματος και ποσοστό σωματικού λίπους, αρτηριακή πίεση, μέγιστη αερόβια (VΟ2max σε κυκλοεργόμετρο) και αναερόβια ικανότητα (εργοδοκιμασία Wingate), ευλυγισία, δοκιμασίες μέγιστης δύναμης και μυϊκής αντοχής. Επίσης πραγματοποιήθηκε δοκιμασία προσομοίωσης εργασιών πυρόσβεσης-διάσωσης στα πρότυπα Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του εξωτερικού προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα που περιελάμβανε κίνηση σε κλιμακοστάσιο, προώθηση και έλξη άδειας εγκατάστασης νερού χαμηλής πίεσης, ανόρθωση και ανάπτυξη κλίμακας 9 μέτρων, μεταφορά εξοπλισμού, ανύψωση εξοπλισμού, προώθηση γεμάτης εγκατάστασης νερού χαμηλής πίεσης και διάσωση.
            Κατά τη δοκιμασία προσομοίωσης κατεγράφησαν πολύ υψηλές τιμές καρδιακής συχνότητας (98±3%) υποδεικνύοντας έντονη σωματική προσπάθεια. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της δοκιμασίας προσομοίωσης (441,0±32,9sec) συσχετίστηκε σημαντικά με τα δεδομένα ΦΚ. Σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα επίπεδα ΦΚ και ευρωστίας αλλά και στο συνολικό και τους ενδιάμεσους χρόνους ολοκλήρωσης της δοκιμασίας προσομοίωσης μεταξύ των κατηγοριών σωματικής σύστασης (φυσιολογικό βάρος, υπέρβαροι, παχύσαρκοι) σε αντίθεση με τις ηλικιακές κατηγορίες (20-29, 30-39 και 40-49 ετών) και τις ειδικότητες (μάχιμοι-οδηγοί).
            Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποδεικνύουν την ανάγκη για περιοδικό έλεγχο της υγείας και της ΦΚ των Ελλήνων ΠΔ καθώς και για καθιέρωση δομημένων και εξατομικευμένων προγραμμάτων άσκησης που θα τους βοηθήσουν να αυξήσουν την απόδοσή και την ασφάλειά τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Επίσης η δοκιμασία προσομοίωσης που σχεδιάστηκε εμφανίζει σημαντικές συσχετίσεις με τις παραμέτρους ΦΚ και μπορεί μέσω του χρόνου ολοκλήρωσής της να δώσει μια σημαντική εκτίμηση του επιπέδου ΦΚ των ΠΔ.

Η δημόσια υποστήριξη της μεταπτυχιακής διατριβής θα πραγματοποιηθεί τη Παρασκευή 31/10/2014 στις 14:30, στην αίθουσα Ε. Παυλίνη του ΤΕΦΑΑ Αθηνών (Εθνικής Αντίστασης 41, Δάφνη).
Η είσοδος είναι δωρεάν.

  Ο Παυλάκης Κωνσταντίνος


bloko.gr