Παρασκευή, 28 Νοεμβρίου 2014

Ολική ανάφλεξη (flashover) σε κλειστό χώρο (σαλόνι) .Παρακολουθούμε την ολική ανάφλεξη (flashover) σε κλειστό χώρο (σαλόνι) και την εξέλιξή τ ης από το σημείο ανάφλεξης και πρόκλησης πυρκαγιάς.