Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

1/2015 Πυροσβεστική Διάταξη ''Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης''.

Εκδόθηκε μετά από την έγκρισή της η 1η/2015 Πυροσβεστική Διάταξη  ''Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης''.


   Να σημειώσουμε την τροποποίηση που έχει γίνει στην ημερομηνία του άρθρου 5 παράγραφος 1 (3η σειρά) ...και από 1η Οκτωβρίου 2015 μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2015, αντί της ...από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι και 31 Οκτωβρίου 2014 που ίσχυε μέχρι πέρυσι. 
   Να σημειώσουμε επίσης πως η άδεια καύσης για το παραπάνω χρονικό διάστημα, όπου αυτή εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, πάντα με την επιφύλαξη των Διατάξεων της Κ.Υ.Α. 568/125347/20-1-2004 ''Κώδικες ορθής Γεωργικής Πρακτικής (Β'142), συνοδεύεται πάντα με τα μέτρα που αναγράφονται στο άρθρο 5, παράγραφος 1 της 1/2015 Πυρ/κής Διάταξης.

Κάντε 
κλικ στην εικόνα για να διαβάσετε την Πυροσβεστική Διάταξη