Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Φωτογραφικό υλικό από την Πανελλαδική Ένστολη Κινητοποίηση 5 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα16:00μμ στην Αθήνα