Σάββατο, 16 Νοεμβρίου 2013

Η ΑΕΠ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ.


                                         
Α.Ε.Π.Π.

AΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ.5699Φ.105.9/15-09-2013 Δ/γή Π.Δ.Π.Υ.Κ.Μ., με θέμα                     <<Μερική Επιφυλακή>>, τίθεται σε μερική επιφυλακή την 17-11-2013 και από Ω/14:00 η δύναμη των Πυρ/κών Σταθμών του Ν. Θεσσαλονίκης, για τον εορτασμό της 40ης επετείου του Πολυτεχνείου, προκειμένου να αντιμετωπισθούν συμβάντα που πιθανόν να εκδηλωθούν.                                       

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι

Η επιφυλακή προβλέπεται ως μέτρο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, από το άρθρο 24 του Π.Δ. 210/92 και κωδικοποιείται ο τρόπος εφαρμογής της με 3 στάδια, από την ερμηνευτική διαταγή του ΑΠΣ, την υπ. αριθμ 20185Φ105.9/04-06-1999 με θέμα επιφυλακή Πυρ/κού προσωπικού και ρύθμιση συναφών θεμάτων, προκειμένου να υπάρχει κάποιος ορθολογισμός στη χρήση των επιφυλακών.

Το άρθρο 24 παρ. 3 και 4 του Π.Δ. 210/92, καθώς και η ανωτέρω σχετική διαταγή δεν θεσμοθετούν υπηρεσία επιφυλακής, αλλά την προβλέπουν ως έκτακτο μέτρο και καθορίζουν τον τρόπο που αυτή θα γίνει, όταν κριθεί απαραίτητο, από την ύπαρξη εκτάκτων αναγκών.

Είναι πρόδηλο από την ανάγνωση του συγκεκριμένου Π.Δ. ότι επιφυλακή προσωπικού καλείται όταν υπάρχουν πραγματικές και απρόβλεπτες υπηρεσιακές ανάγκες εξαιτίας συμβάντων αρμοδιότητος του Π.Σ.  

Επιπλέον, η Α.Ε.Π. Πυροσβεστών Κεντρικής Μακεδονίας, είναι αντίθετη στη χρησιμοποίηση του Πυροσβεστικού Σώματος ως μηχανισμού καταστολής. Θεωρούμε απαράδεκτες ενέργειες την εμπλοκή και συμμετοχή των Πυροσβεστικών δυνάμεων μαζί με αυτήτων αστυνομικών δυνάμεων. Πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, που δεν πληρούν καμία πιστοποίηση συμμετοχής σε τέτοιου είδους αποστολές, αναλαμβάνουν ρόλο δίπλα στις κλούβες των αστυνομικών δυνάμεων, αποτέλεσμα αυτού να ελλοχεύουν κινδύνους για το ρόλο και την ασφάλεια των συναδέλφων .  

Πραγματικά διερωτόμαστε, εάν στην επικείμενη περιβόητη αναδιάρθρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, ο όρος ως <<ιδιαίτερο σώμα ασφαλείας >> έχει ως αποτέλεσμα τηνκατάργηση του κοινωνικού ρόλου του Πυροσβεστικού Σώματος και την υπαγωγή του σε σώμα καταστολής!!!Είναι αναγκαίο το Πυροσβεστικό Σώμα να λειτουργεί ως επιχειρησιακός βραχίονας της πολιτικής προστασίας, δίπλα στον πολίτη, όπως συμβαίνει σε όλα τα προηγμένα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξέλιξη που θα επιφέρει την αποστρατικοποίηση από το Υπουργείο Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και έχοντας ως μοναδικό του γνώμονα την προστασία της ζωής και της περιουσίας των πολιτών.                                          

Μανουσάκης Ανδρέας                                                                                                            Μέλος Δ.Σ. της Ενωσης Υπαλλήλων Πυρ/κού Σώματος Περ. Κεντρ. Μακεδονίας Επικεφαλής  της Συντονιστικής Ομάδας της ΑΕΠ Πυροσβεστών Κεντρ. Μακεδονίας

Στοιχεία επικοινωνίας : τηλ. επικ. 6932473511 wind

Email : manousakis_andreas@yahoo.gr

Ιστοσελίδα :  aep.gr