Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΕΥΠΣ;έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα

         
                             
Αρ.πρωτ.330                                                                                         Αθήνα, 17/11/2014

ΠΡΟΣ: ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
ΜΕΛΗ Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ.


Συνάδελφοι,
    Ύστερα από την 14η /11/2014 απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας και με την σύμφωνη γνώμη των Προεδρείων των Πρωτοβάθμιων Ενώσεων της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ. οι οποίες συμμετείχαν στις 15/11/2014 στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί έκτακτο Πανελλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας στις 1 & 2 Δεκεμβρίου 2014 στην Αθήνα, (για τον ακριβή τόπο του Συνεδρίου θα σας ενημερώσουμε άμεσα με νεότερο έγγραφό μας.).
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:
  • Λήψη απόφασης για την μετατροπή ή μη του Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. (Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) και του Τ.Π.Υ.Π.Σ. (Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος) σε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του Νόμου 3029/2002 (Επαγγελματικό Ταμείο).
Δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο έχουν οι οικονομικά τακτοποιημένες Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της Ομοσπονδίας δια των αντιπροσώπων τους.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ο.Ε.Υ.Π.Σ

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ                                                    ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ