Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2014

Στις 27 Νοεμβρίου θα δοθούν τα αναδρομικά στους ενστόλους.


Στις 27 Νοεμβρίου θα λάβουν εφάπαξ οι εν ενεργεία στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες τις αυξήσεις στις αποδοχές τους και τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στην περίοδο από την 1η Ιουλίου έως την 31η Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να τους επιστραφεί το 50% των περικοπών που τους επιβλήθηκαν κατά το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με βάση τις αντισυνταγματικές ρυθμίσεις του ν. 4093/2013.
Υπενθυμίζεται ότι η επιστροφή του 50% των περικοπών που τους επιβλήθηκαν από 1/8/2014 – 30/6/2014 θα γίνει τμηματικά σε 36 δόσεις, η πρώτη εκ των οποίων θα καταβληθεί στις 27 Ιανουαρίου 2015 και η τελευταία στις 27 Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με την κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Άμυνας, Ν. Δένδια, Δημόσιας Τάξης, Β. Κικίλιας, Ναυτιλίας, Μ. Βαρβιτσιώτης και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι συνταξιούχοι στρατιωτικοί, αστυνομικοί, λιμενικοί και πυροσβέστες, θα λάβουν στις 22 Δεκεμβρίου 2014, μαζί με τις συντάξεις του μηνός Ιανουαρίου 2015, εφάπαξ, τις αυξήσεις και τα αναδρομικά που αντιστοιχούν στις επιστροφές του 50% των περικοπών του ν. 4093/2013 για την περίοδο από 1/7/2014 – 31/12/2014.
Πάντως αν και το συνολικό ποσό των αυξήσεων και των αναδρομικών που θα καταβληθούν ανέρχεται σε 439 εκατ. ευρώ, το ποσό που θα πάρουν στα χέρια τους οι ένστολοι θα είναι ψαλιδισμένο, λόγω των κρατήσεων φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών που θα τους επιβληθούν.
Σύμφωνα με την απόφαση:
1. Για τα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής των οποίων :α. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ  αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση, την 27-1-2015. β. Οι δικαιούμενες συνολικές αναδρομικές διαφορές αποδοχών υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ, αυτές θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Η πρώτη δόση θα καταβληθεί την 27-1-2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται την 27η ημέρα εκάστου μηνός μέχρι και την 27-12-2017, οπότε θα καταβληθεί η τελευταία δόση.
2. Στις περιπτώσεις που δικαιούχοι ήταν εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής κατά ένα μέρος του ανωτέρω χρονικού διαστήματος (από 1-8-2012 έως 30-6-2014) και κατά το υπόλοιπο, κατέστησαν συνταξιούχοι, η εκκαθάριση και πληρωμή των ποσών της εν λόγω διαφοράς αποδοχών, που αφορούν το χρονικό διάστημα της ενέργειας, θα γίνει σε μία δόση την 27-1-2015, από την υπηρεσία στην οποία υπηρέτησαν κατά το χρόνο της ενέργειας. Η πληρωμή των διαφορών συντάξεων, που αφορούν το λοιπό μέρος του ως άνω χρονικού διαστήματος, στους εν λόγω δικαιούχους, θα γίνει από την αρμόδια Υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, ως κατωτέρω.
3. Για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής που είναι συνταξιούχοι του Δημοσίου, οι διαφορές μεταξύ της αναπροσαρμοσμένης σύνταξης με βάση τις διατάξεις του ν.4307/2014 και αυτής που καταβαλλόταν για το χρονικό διάστημα από 1ης Αυγούστου 2012 μέχρι 30ης Ιουνίου 2014 θα καταβληθούν σταδιακά σε 36 μηνιαίες ισόποσες δόσεις. Συγκεκριμένα, η 1η δόση θα καταβληθεί με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015, ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται με τη σύνταξη εκάστου μηνός. Εφόσον οι ανωτέρω συνολικές διαφορές δεν υπερβαίνουν το ποσό των 250 ευρώ αυτές θα καταβληθούν σε μία δόση με τη σύνταξη μηνός Φεβρουαρίου 2015.
http://www.star.gr/