Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2016

Πυροσβέστες και υπάλληλοι δήμων οδηγοί σε ασθενοφόρα λόγω ελλείψεων. Διαβάστε την τροπολογία.11/02/2016

 Με τροπολογία του Υπουργείου Υγείας στο νομοσχέδιο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» στις περιοχές όπου υπάρχουν Κέντρα Υγείας, τα οποία δεν διαθέτουν προσωπικό για τη λειτουργία των ασθενοφόρων τους ή που το προσωπικό τους δεν επαρκεί για την πλήρη κάλυψη μεταφοράς ασθενών, δύναται α) προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος και β) προσωπικό των ΟΤΑ να οδηγεί τα ασθενοφόρα που ανήκουν στο Κέντρο Υγείας. 

Βασική προϋπόθεση είναι το προσωπικό πρέπει να διαθέτει επαγγελματική άδεια οδήγησης και να έχει εκπαιδευτεί ταχύρυθμα σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών θα γίνεται με συνοδεία υγειονομικού προσωπικού από το αντίστοιχο κέντρο υγείας. 

Η διάταξη κρίνεται αναγκαία και επιτακτική για να αντιμετωπιστούν έκτακτες ανάγκες των Κέντρων Υγείας και να εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά των ασθενών.Οι λεπτομέρειες για την εκπαίδευση των παραπάνω υπαλλήλων των ΟΤΑ και του Πυροσβεστικού Σώματος θα ρυθμιστούν με εγκύκλιο του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ).  www.diorismos.gr