Σάββατο, 20 Ιουλίου 2013

Ερώτηση με θέμα: Kανόνες Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας


.ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς:

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

και

Ναυτιλίας

Θέμα: Kανόνες Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

Το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα για το Πυροσβεστικό Σώμα έχουν έρθει στο φώς της δημοσιότητας αρκετοί τραυματισμοί πυροσβεστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση ων καθηκόντων τους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα περιστατικά στις 13 Ιουλίου στην Θεσσαλονίκη (http://www.enikos.gr/society/159616,Sto_nosokomeio_dyo_atoma_apo_fwtia_sth_8. ) και στο Λαύριο (http://www.attikipress.gr/57720/ ).

Επίσης (http://www.enikos.gr/society/158576,TWRA-_Nekros_pyrosvesths.html ) στις 9 Ιουλίου πυροσβεστικός υπάλληλος τραυματίστηκε θανάσιμα, κατά τη διάρκεια περιπολίας του με την υπηρεσιακή του μηχανή, μαζί με συναδέλφους του στην παραλιακή λεωφόρο Βουλιαγμένης – Σουνίου, στο ύψος της Γαλάζιας Ακτής σε σφοδρότατο τροχαίο δυστύχημα.

Τα ανωτέρω περιστατικά δεν αποτελούν τα μόνα δεδομένου ότι πληθώρα κι άλλων έχει συμβεί στην πλειονότητα των συμβάντων που έχει κληθεί να επέμβει το Πυροσβεστικό Σώμα απλά δεν έχουν τύχει της ανάλογης προβολής.

Επισημαίνεται ότι οι κανόνες Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων(Υ.Α.Ε.) στους χώρους Εργασίας είναι απαίτηση της εποχής μας και στόχος κάθε κοινωνίας με βασικές αρχές για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος.

Είναι γνωστό ότι η πολιτεία από το 2003 προχώρησε στη ψήφιση νόμου που ρύθμιζε τα θέματα Υ.Α.Ε. για το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας.

Συγκεκριμένα, με την παρ. 4 του άρ. 9 του Ν.3144/03 (ΦΕΚ 111 τ. Α'), από 8 Μαίου 2003 τέθηκε σε ισχύ όλο το περί Υγιεινής και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ.Α.Ε.) Νομοθετικό Πλαίσιο και για το Πυροσβεστικό Σώμα (Π.Σ.), το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή(Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και της ΕΛ.ΑΣ όπως αυτό ειδικότερα καθορίζεται:

1. Στους Χώρους Εργασίας (Καταστήματα), δηλαδή για τις δραστηριότητες του προσωπικού που δεν παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, από τον Ν.3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»

2. Κατά τις Επιχειρήσεις, δηλαδή για τις δραστηριότητες του προσωπικού που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες, από το άρθ. 73 του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων», το οποίο εξουσιοδοτεί την έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων για καθορισμό των σχετικών μέτρων προστασίας, με πρόταση του Υπουργού Εργασίας και του αρμόδιου Υπουργού και ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.) στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Ειδικότερα αναφέρεται ότι με τα προβλεπόμενα προεδρικά διατάγματα καθορίζονται τα μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των εργαζομέ¬νων, που πρέπει να λαμβάνονται για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά ειδικές εργασίες, είδη εργασιών ή δραστηριότητες για την εφαρμογή του παρόντος κώδικα. Τα προεδρικά αυτά διατάγματα μπορεί να προβλέπουν και σταδιακή εφαρμογή των μέτρων που καθορίζουν.

Μέχρι σήμερα για την εφαρμογή της περί Α.Υ.Ε. νομοθεσίας σε ότι αφορά τις «δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες» ισχύει ότι:

Α) για την ΕΛ.ΑΣ. έχει εκδοθεί το Π.Δ. 45/2008 (ΦΕΚ 73 Α/30-04-2008) «Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας»

Β) για το Πυροσβεστικό Σώμα, όπως προκύπτει από τα πρακτικά του Συμβουλίου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (Σ.Υ.Α.Ε.), υπάρχει η γνώμη του σε σχέδιο Προεδρικού διατάγματος με τίτλο : «Μέτρα υγιεινής, ασφάλειας και προστασίας της υγείας του ένστολου προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου κατά τις δραστηριότητες με εγγενείς ιδιαιτερότητες» από τις 19-11-2008 με την υπ αριθ. απόφαση 12, χωρίς όμως να έχει εκδοθεί αυτό.

Γ) για το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή δεν υπάρχει κάτι σε γνώση μας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Παρέχονται στους εργαζομένους του Π.Σ. (Μόνιμους, Πενταετούς Υποχρέωσης και Εποχικούς), του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και της ΕΛ.ΑΣ οι Υπηρεσίες του Τεχνικού Ασφάλειας (Τ.Α.) και Ιατρού Εργασίας (Ι.Ε) όπως η νομοθεσία προβλέπει;

2. Υπάρχουν θεωρημένα βιβλία Τ.Α. και Ι.Ε. στα οποία καταχωρούνται οι υποδείξεις τους ; Γνωστοποιούνται στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας η παροχή υπηρεσιών Τ.Α. και Ι.Ε. καθώς και το πρόγραμμα επισκέψεων τους;

3. Υπάρχει μέριμνα για τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης του Επαγγελματικού κινδύνου;

4. Τηρούνται ανά "Εγκατάσταση" τα παρακάτω στοιχεία :

     α. Βιβλίο ατυχημάτων

     β. Κατάλογος των εργατικών ατυχημάτων

     γ. Ατομικός ιατρικός φάκελος για κάθε εργαζόμενο

    δ. Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται τα συλλογικά και ανώνυμα απο-τελέσματα των βιολογικών εξετάσεων στις περιπτώσεις που αυτές προβλέπονται

     ε. Βιβλίο συντήρησης

5. Αναγγέλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες τα εργατικά ατυχήματα;

6. Για τις δραστηριότητες του ένστολου προσωπικού του Π.Σ. και του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που παρουσιάζουν εγγενείς ιδιαιτερότητες έχουν εκδοθεί τα απαραίτητα Π.Δ. και αν όχι πότε θα υλοποιηθεί η ρητή πρόβλεψη του νόμου;

7. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών των Σωμάτων Ασφαλείας σκοπεύετε να ιδρύσετε στην ΕΛ.ΑΣ και Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Εσωτερική Υπηρεσία Προστασίας Πρόληψης (ΕΣ.Υ.Π.Π.) ή να εξελίξετε τη Διεύθυνση Υγιεινής και Ασφάλειας του Π.Σ. σε ΕΣ.Υ.Π.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ 9 και 10 του άρθρου 9 του ν. 3850/10;

15 Ιουλίου 2013

Ο ερωτών βουλευτής

Κώστας Δ. Τριαντάφυλλος